︎︎︎︎︎︎

 LLUC MASSAGUER 


︎ DISSENY + RECERCA (PhD) + FORMACIÓ 

︎ DISEÑO + INVESTIGACIÓN (PhD) + FORMACIÓN



 XERRADES | CHARLAS 



Barcelona Design Week
10/2023



Taula rodona "Precariedad" escrita con helvética. Agitando el relato profesional del diseño.


Mesa redonda "Precariedad" escrita con helvética. Agitando el relato profesional del diseño.



UOC2TheFuture
06/2022



Xerrada ”Seguiment i avaluació de processos i productes creatius” per la UOC.


Charla “Seguiment i avaluació de processos i productes creatius” para la UOC.


Barcelona Design Week
06/2022



Presentació i tancament de la taula rodona ”Procesos de diseño orientados al futuro” per la UOC.


Presentación y cierre de la mesa redonda “Procesos de diseño orientados al futuro” para la UOC.



2a Fira virtual de la UOC
11/2021



Xerrada “Entrar en la profesión del diseño y la creatividad. Contexto, perspectiva y consejos” per la UOC. 


Charla “Entrar en la profesión del diseño y la creatividad. Contexto, perspectiva y consejos” para la UOC.


LATENT Festival
11/2021



Participació i dinamització de Diàlegs LATENT, dins el Festival LATENT 2021, al Teatre Alegria de Terrassa. Amb Conrad Roset, Anna Taratiel, Xavi Roca (RUN) i Pep Salazar (OFFF).

Participación y dinamización de Diàlegs LATENT, dentro del Festival LATENT 2021, en el Teatre Alegria de Terrassa. Junto a Conrad Roset, Anna Taratiel, Xavi Roca (RUN) y Pep Salazar (OFFF)


Barcelona Design Week
10/2021



Moderació de la taula rodona “En la rueda verda: diseño y sostenibilidad” per la UOC.


Moderación de la mesa redonda “En la rueda verde: diseño y sostenibilidad” para la UOC.


BLANC Festival
10/2019


Xerrada dins el Campus BLANC, al Festival BLANC 2019, al Museu del Disseny de Barcelona.

Charla en el Campus BLANC, en el Festival BLANC 2019, en el Museu del Disseny de Barcelona.


Fotos: © Marina Roca





#tocardepeusaterra


Presentació / Presentación


09/2019



Presentació del llibre #tocardepeusaterra al Clubhaus, amb la col·laboració de Vanguard Gràfic i FIU BCN.
Amb la participació dels fotògrafs Manel Esclusa i Alberto Polo.

Presentación del libro #tocardepeusaterra en Clubhaus, con la colaboración de Vanguard Gràfic i FIU BCN.
Con la participación de los fotógrafos
Manel Esclusa y Alberto Polo.


Fotos: © Mariana Castel
Video: © Roc Massaguer
Edició video: Lluc Massaguer



Podcast Arketipo



02/2019

Diàleg amb Diego Rodríguez (Arketipo) sobre disseny i formació.

Diálogo con Diego Diego Rodríguez (Arketipo) sobre diseño y formación.  

︎



Jornades Futurs del Disseny. Noves pràctiques i significats



02/2019

Xerrada “Previsió de perfil acadèmic i professional del dissenyador gràfic en un futur pròxim” a les Jornades “Futurs del Disseny. Noves pràctiques i significats”, organitzat des de l’ADG-FAD. 

Charla “Previsión de perfil académico y profesional del diseñador gráfico en un futuro próximo” en las Jornadas “Futuros del Diseño. Nuevas prácticas y significados”, organizado por el ADG-FAD




SELECTED Bilbao


Taula rodona / Mesa redonda


11/2018

Participació a la taula rodona “Meeting Design Teachers”, al SELECTED 2018 (Bilbao), sobre la preparació per a la professió dels i les estudiants de Disseny.

Participación en la mesa redonda “Meeting Design Teachers”, en el SELECTED 2018 (Bilbao), sobre la preparación para la profesión de los y las estudiantes de Diseño.

Foto: © Selected





Creatus Dominus


Diàleg / Diálogo


09/2017

Participació al diàleg Errors, #tengoalgoqueconfesar, amb Xavier Alamany i moderat per Alba Serra, al festival de disseny Creatus Dominus 2017.

Participación en el diálogo Errores, #tengoalgoqueconfesar, con Xavier Alamany y moderado por Alba Serra, en el festival de diseño Creatus Dominus 2017.




Papel y Pixel Bilbao



05/2014

Xerrada “Manifestaciones gráficas en entornos civiles reivindicativos”, amb Javier González (Kamatiko), a Papel y Pixel 2014 (Bilbao).

Charla “Manifestaciones gráficas en entornos civiles reivindicativos”, con Javier González (Kamatiko), en Papel y Pixel 2014 (Bilbao).





Artslibris


Presentació / Presentación


04/2010

Xerrada a la 1a edició d’Arts Libris a l’Arts Santa Mònica, presentant els projectes sorgits de l’assignatura d’Arts gràfiques d’EINA, juntament amb Enric Mas.  

Charla en la 1ª edición de Arts Libris en el Arts Santa Mònica, presentando proyectos surgidos de la asignatura de Artes gráficas de EINA, junto a Enric Mas.





︎︎︎︎︎︎

About
Projectes | Proyectos
Xerrades | Charlas
Recerca | Investigación
Docència | Docencia
Motivació | Motivación

Blog La Màcula

︎︎︎︎︎︎

︎ @llucmassaguer  |  @tocardepeusaterra  |  @printedbeforeme    ︎  ︎   ︎  

︎  lluc [at] la-macula.com