︎︎︎︎︎︎

 LLUC MASSAGUER 


︎ DISSENY + RECERCA (PhD) + FORMACIÓ 

︎ DISEÑO + INVESTIGACIÓN (PhD) + FORMACIÓN︎︎︎︎︎︎

 MOTIVACIÓ | MOTIVACIÓN 

[CA]

El meu perfil professional (híbrid entre el disseny gràfic, la recerca i la formació superior) s’ha anat construint de manera molt orgànica. Em mouen i em fan moure moltes coses.

El disseny gràfic és la meva base i hi és sempre de manera transversal, en la conceptualització i en la formalització, però sobretot des de la mirada de la direcció d’art

Em mouen els papers, les tintes, els troquels i tot el què té a veure amb la producció gràfica, tenint com a objectiu principal ajudar els i les (futurs) professionals del disseny a moure-s’hi amb soltesa i donar un valor afegit als seus projectes.

M’interessa la formació en disseny, però no exclusivament des de dins l’aula, sinó també, i sobretot, a nivell de recerca, estratègia, coordinació i gestió. 


[ES]

Mi perfil profesional (híbrido entre el diseño gráfico, la investigación y la formación superior) se ha ido construyendo de manera muy orgánica. Me mueven y me hacen mover muchas cosas.

El diseño gráfico es mi base y está siempre de manera transversal, en la conceptualización y en la formalización, pero sobretodo desde la mirada de la dirección de arte.

Me mueven los papeles, las tintas, los troqueles y todo lo que tiene que ver con la producción gráfica, teniendo como objetivo principal ayudar a los y las (futuros) profesionales del diseño a moverse con soltura y dar un valor añadido a sus proyectos.

Me interesa la formación en diseño, pero no exclusivamente desde dentro del aula, sino también, y sobre todo, a nivel de investigación, estrategia, coordinación y gestión.︎︎︎︎︎︎

About
Projectes | Proyectos
Xerrades | Charlas
Recerca | Investigación
Docència | Docencia
Motivació | Motivación

Blog La Màcula

︎︎︎︎︎︎

︎ @llucmassaguer  |  @tocardepeusaterra  |  @printedbeforeme    ︎  ︎   ︎  

︎  lluc [at] la-macula.com