︎︎︎︎︎︎

 LLUC MASSAGUER 


︎ RECERCA (PhD) + FORMACIÓ + DISSENY GRÀFIC 

︎ INVESTIGACIÓN (PhD) + FORMACIÓN + DISEÑO GRÁFICO PROJECTES | PROYECTOS #tocardepeusaterra
Llibre / Libro
09/2019

Projecte editorial (autodissenyat, autoeditat i autofinançat) que sorgeix de la col·lecció #tocardepeusaterra on es genera un diàleg i petites històries entre fotografies autobiogràfiques. Amb la col·laboració de Vanguard Gràfic.

Proyecto editorial (autodiseñado, autoeditado y autofinanciado) que surge de la colección #tocardepeusaterra dónde se genera un diálogo y pequeñas historias entre fotografías autobiográficas. Con la colaboración de Vanguard Gràfic.

Fotos: © Mariana Castel


︎ Entrevista Popap Catalunya Radio
︎ Entrevista Lletraferida Radio MatadeperaRegistre

Serigrafia / Serigrafía

07/2019

Serigrafia “Registre”, de tiratge limitat, on es juga amb el fora de registre, aconseguint que cap peça de la sèrie sigui igual. Impresa al taller de l’Espai Cultural EINA Barra de Ferro. 

Serigrafía “Registre”, de tirada limitada, donde se juega con el fuera de registro, consiguiendo que ninguna pieza de la serie sea igual. Impresa en el taller del Espacio Cultural EINA Barra de Ferro.


Papers

Catàleg / Catálogo

09/2019

Catàleg de treball, editat conjuntament amb Josep Amat (Vanguard Gràfic), amb diferents tipus de paper, per poder apreciar com canvia el color, el detall o la textura de la impressió a causa del canvi de suport. 

Catálogo de trabajo, editado conjuntamente con Josep Amat (Vanguard Gràfic), con diferentes tipos de papel, para poder apreciar cómo cambia el color, el detalle o la textura de la impresión a causa del cambio de soporte.

La Roda

Fulletó / Folleto

09/2019

Fulletó/programa d’actes de celebració dels 50 anys de l’Escola La Roda (Terrassa) on es busca la interactivitat amb les persones usuàries. 

Folleto/programa de actos de celebración de los 50 años de la Escola La Roda (Terrassa) dónde se busca la interactividad con las personas usuarias.@printedbeforeme


Col·lecció / Colección


2015 - Actualitat / Actualidad
Col·lecció d’imatges impreses en publicacions anteriors al 1980.

@printedbeforeme

Colección de imágenes impresas en publicaciones anteriores al 1980.


@printedbeforeme
@tocardepeusaterra

Col·lecció / Colección

2014 - Actualitat / Actualidad
Col·lecció fotogràfica en format de perfil d’Instagram.

@tocardepeusaterra

Colección fotográfica en formato de perfil de Instagram.


@tocardepeusaterraL’observació i el traç

Llibre / Libro

2008

Llibre de dibuixos botànics de Joaquim Conca. Editat per EINA.

Libro de dibujos botánicos de Joaquim Conca. Editado por EINA.Outconsumer

Logotip / Logotipo

2008

Logotip per Outconsumer. El briefing era la imatge identificativa del projecte del periodista Roc Massaguer, que només tenia un nom “que no significa res” i que “encara no se sap per què serà”.
Actualment és la marca d’un canal de Youtube, i derivats, amb quasi 800.000 subscriptors. 


Logotipo para Outconsumer. El briefing era la imagen identificativa del proyecto dle periodista Roc Massaguer, que sólo tenía un nombre “que no significa nada” y que “aun no se sabe para qué será”.
Actualmente es la marca de un canal de Youtube, y derivados, con casi 800.000 suscriptores.Projeccions

Llibre / Libro

2008

Llibre on es visibilitzen alguns dels graduats i graduades superiors en disseny des del 2000 al 2007 a EINA.

Libro donde se visibilizan algunos de les graduados y graduadas superiores en diseño desde el 2000 al 2007 en EINA.
Eina es crema

Invitació / Invitación

2005

Targetó per a la festa “Eina es crema”. 
Projecte inclòs al llibre “Creative Card Design: Promotional Greetings“ de Pie Books i a “Structural greetings” d’Index Book.
 

Tarjetón para la fiesta “Eina es crema”.
Proyecto incluído en el libro “Creative Card Design: Promotional Greetings“ de Pie Books y en “Structural greetings” de Index Book.
Interferències 03

Invitació / Invitación

2003

Imatge i aplicacions per la 1a edició d’Interferències. Pràctiques artístiques contemporànies, organitzada des de l’Ajuntament de Terrassa. 
Projecte inclòs al llibre “Creative Card Design: Promotional Greetings“ de Pie Books i a “Structural greetings” d’Index Book.  

Imagen y aplicaciones para la 1ª edición de Interferències. Prácticas artísticas contemporáneas, organizada desde el Ajuntament de Terrassa.

Proyecto incluído en el libro “Creative Card Design: Promotional Greetings“ de Pie Books y en “Structural greetings” de Index Book.︎︎︎︎︎︎

About
Recerca | Investigación
Docència | Docencia
Xerrades | Charlas
Projectes | Proyectos
Motivació | Motivación

︎︎︎︎︎︎

︎ @llucmassaguer  |  @tocardepeusaterra  |  @printedbeforeme    ︎  ︎   ︎

︎  lluc [at] la-macula.com